ระบบข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล

(บุคลากรและตัวชี้วัด) สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

เข้าใช้งานระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีตอนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ของสำนักการพยาบาล

ประกาศ--เปิดระบบให้บันทึกข้อมูล ของปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557

ประกาศ--ขยายเวลาเปิดระบบให้บันทึกข้อมูล ของปีงบประมาณ 2557 ถึง 20 เมษายน 2557

+ หนังสือแจ้งขยายเวลารับข้อมูลถึงวันที่ 20 เม.ย.57

กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ 1 คน 1 อีเมล์ ต่อ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น กรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ คุณนฤพงศ์ 02-5906292

รายงานสรุปการการส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2557 (จำแนกตามโรงพยาบาล/รายจังหวัด)

รายงานสรุปการการส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2557 (จำแนกรายจังหวัด/รายเขต)

รายงานสรุปการการส่งข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ปี 2557 (จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล/รายจังหวัด/รายเขต)

ปัญหาที่พบบ่อย

  • ไม่สามารถเข้าสู่หน้าโปรแกรม/บันทึกข้อมูลหน้าลงทะเบียนไม่ได้ การแก้ปัญหา =>ควรใช้ Web browser google chrome
  • การ export file excel ข้อมูลเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว Font อ่านภาษาไทยไม่ได้ การแก้ปัญหา =>OS ควรใช้ Window 7
  • Program LN ช่วยคำนวณ ไม่มีตัวเลือก การแก้ปัญหา =>ควรใช้ excel version 2007
  • แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ คุณนฤพงศ์ 02-5906292 (วันและเวลาราชการ)

แจ้งเพื่อทราบ ระบบข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลที่สำนักการพยาบาลจัดเก็บและข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ


  1. ข้อมูลจำนวนบุคคลากรพยาบาล จำนวน 27 รายการ
  2. ข้อมูลตามยุทธศตร์บริการพยาบาล จำนวน 4 รายการ
  3. ข้อมูลภาวะสุขภาพ จำนวน 12 รายการ
  4. ข้อมูลภาระงานบริการพยาบาล จำนวน 16 รายการ
  5. ข้อมูลคุณภาพบริการพยาบาล จำนวน 32 รายการ